victalastic

    800,000 

    • Bể chứa nước, ống dẫn nước, ống xi- phông hoặc bất kỳ các cấu trúc chứa nước khác.
    • Tầng hầm, cống thoát nước, sàn khu vệ sinh, nơi dùng nước…
    • Bê tông đầm lăn, bê tông ứng suất trước, bê tông đúc sẵn, tường tiếp xúc với nước, bề mặt gạch – đá xây, bề mặt trát vữa xi măng hoàn thiện.

    còn 5000 hàng