AM FLEXSEAL chống thấm thẩm thấu

Tạo tinh thể trong mao mạch bê tông

Chống thấm bên trong bê tông và không bị bong tróc hay mài mòn cho hơi nước thoát qua cho phép bề mặt thông thoáng, chống tích tụ áp suất hơi nước

Có thể quét đều bằng cọ, thi công rất dễ dàng

Có thể thi công mọi nơi cần chống thấm

Rất tốt cho cả chống thấm thuận và nghịch chỉ bao gồm 1 thành phần

Tiết kiệm khi sử dụng