CHẤT TẨY RÊU BESTCLEANC44

 BESTCLEAN C44 Dùng để tẩy cac lơp rêu, mốc, tao… trên cac bề mặt liêu xây dưng như bê tông,
vưa tô, ngoi nung, gach đất set nung, gốm, sứ, đa nhân tao, đa tư nhiên, sơn
nươc… mà không làm hư hỏng bề mặt vật liêu.