MAXSEAL UF 3000 TRƯƠNG NỞ

2,750,000 

Keo trương nở Maxseal UF 3000 là một loại bọt nhựa tổng hợp tiên tiến 1 thành phần gốc Polyurethane khi tiếp xúc với nước nó sẽ phản ứng tạo bọt, phản ứng dãn nở như bọt cao su và dãn nở gấp 33 lần so với thể tích ban đầu.

còn 1000 hàng