máy bơm keo SL999

5,100,000 

Bơm chống thấm các vết nứt rạn của tường, trần, bê tông.

Bơm chống thấm xử lý các vết nứt thấm của hố thang máy, bể đựng nước.

Máy bơm keo SL999 bơm chống thấm các bề.

Xử lý nứt bê tông tầng âm, chống rò rỉ của các bể ngầm.

Chống thấm mạch ngầm, chống thấm ngược.

còn 500 hàng