victalastic

800,000 

  • Bể chứa nước, ống dẫn nước, ống xi- phông hoặc bất kỳ các cấu trúc chứa nước khác.
  • Tầng hầm, cống thoát nước, sàn khu vệ sinh, nơi dùng nước…
  • Bê tông đầm lăn, bê tông ứng suất trước, bê tông đúc sẵn, tường tiếp xúc với nước, bề mặt gạch – đá xây, bề mặt trát vữa xi măng hoàn thiện.

còn 5000 hàng