BĂNG CẢN NƯỚC AR250

  • Băng cản nước PVC chất lượng cao có khả năng chống lão hóa cao
    – Thích hợp cho áp suất thủy tĩnh cao
    – Có sẵn trong các loại và kích thước khác nhau tùy thuộc vào việc sử dụng của chúng
    – Dễ dàng hàn nhiệt tại trang web