vinkem gap600 pu

vinkem gap600 pu đem lại các ưu điểm sau:

  • Bám dính tuyệt hảo với tất cả các bề mặt.
  • Kháng thời tiết, hơi nóng, khí hậu ẩm thấp, nước và hóa chất.
  • Đàn hồi theo sự dịch chuyển và rung động tạo sự cân bằng khi bê tông hoặc các bề mặt khác co giãn.
  • Sau khi thi công có thể phủ lên bằng sơn gốc dung môi hoặc gốc nước