Lưới Polyester kết hợp sợi thủy tinh

Lưới Polyester kết hợp sợi thủy tinh làm từ 100% Polyester nóng chảy kết hợp với những sợi thủy tinh đan chồng lên nhau.