màng khò nóng bitumode

Hãng sản xuất:  Modern

Độ dày tiêu chuẩn sẵn có bao gồm loại 3mm và 4mm. Trọng lượng thông thường là 3kg/m2 và 4kg/m2.

Mặt đáy thông thường là màng Polyethylen (PE).

Mặt trên gồm có các loại:

  • Màng Polyethylen (PE)
  • Cát mịn (S)
  • Đá xám (GY)
  • Đá xanh (GRN)
  • Đá trắng (WT)
  • Đá đỏ (RD)