MÀNG KHÒ BITUMEX BP400

  • Dễ dàng thi công nhờ khả năng đàn hồi tốt.
  • Độ ổn định kích thước tốt.
  • Khả năng chống thấm cao.
  • Hiệu suất nhiệt độ cao rất tốt.
  • Thân thiện với môi trường.
  • Độ bền cơ học cao.
  • Bitumex BP400 – Màng khò nóng dày 4mm mặt trơn/mặt cát.