AM LATEX302

AM LATEX 302 là chất kết dính đa năng gốc nước. am LATEX 302 được sản xuất từ nhựa cao su styrene-butadiene polymer nhũ tương để có các tính chất kết dính bền vững nhất. Sản phẩm bền vững ngay cả trong môi trường kiềm do cấu thành được mối liên kết chặt chẽ giữa các thành phần hóa học trong vữa xi măng với nhựa Polymer