QUICSEAL 608 latex

  • Cải tiến khả năng chống nước và cải tiến chất lượng của vữa để thi công trong và ngoài nhà;
  • Cải tiến cường độ liên kết và bám dính của vữa;
  • Dán gạch và đá tự nhiên với hệ thống phù hợp;
  • Lớp kết dính cho vữa cán nền, trát tường trên bê tông, tấm panel và màng chống thấm;
  • Chất tạo nhám cho bê tông;
  • Kết hợp với vữa xi măng cát thành lớp phủ hoàn thiện.
  • Cải thiện cường độ của lớp trát mỏng;
  • Cải tiến cường độ và tính bền vững của vữa sửa chữa.