AQUAFIN 1K

  • Chống thấm cho các cấu trúc xây dựng tiếp xúc trực tiếp với mặt đất
  • Chống thấm cho các bể chứa
  • Làm chất chống thấm giúp ngăn hiện tượng mao dẫn phát sinh trên bề mặt ẩm
  • Chịu được áp lực nước âm
  • Sử dụng cho tường và sàn
  • Thi công tại khu vực nội thất và ngoại thất