QUICSEAL 104S CHỐNG THẤM

  • Chống thấm cho tường tầng hầm và hố thang máy.
  • Chống thấm các bể chứa nước, hồ chứa, cống thải, rãnh thoát nước mưa, rãnh dẫn nước, những kết cấu chứa nước và giữ nước.
  • Chống thấm khu vực nhà bếp và nhà vệ sinh.
  • Chống thấm ban công, bồn hoa, mái nhà…
  • Bảo vệ kết cấu bê tông trong môi trường biển.
  • Chống thấm hồ bơi và hồ chuyên dụng.
  • Chống thấm tường đầu hồi đúc sẵn.
  • Chống thấm tường ngoài trước khi sơn hoàn thiện khác.