BRUSHBOND FLX III

  • Có thể thi công trên bề mặt ẩm ướt.
  • Không cần lớp lót.
  • Dẻo – khả năng hàn các vết nứt
  • Có thể đi bộ khi đã bảo dưỡng.
  • Sản phẩm hai thành phần được đóng gói sẵn nhằm đảm bảo kiểm soát chất lượng tại công trường.