MARISEAL 300 gốc polyurethane

  • Chứng nhận cho sử dụng an toàn trong các hồ chứa nước sạch (uống).
  • Sau khi thi công tạo màng liền mạch không có khớp hoặc rò rỉ.
  • Chống nước và sương giá.
  • Duy trì các đặc tính cơ học của nó trong khoảng nhiệt độ từ -30đến +90oC.
  • Duy trì tính đàn hồi ngay cả khi ở nhiệt độ thấp (băng giá).
  • Bám dính hoàn toàn lên bề mặt.
  • Có thể đi bộ trên các bề mặt đã chống thấm.
  • Chi phí thấp.

Lượng dùng

1,2-1,5kg/m2 được áp dụng trong 3 lớp.