BUILDMIX HARDENER FLOOR-TOP

130,000 

Buildmix Hardener Floor-TOP là bột tăng cứng mặt sàn bê tông gốc xi măng, sử dụng được ngay ở dạng rắc khô

Buildmixfloor Hardener có chứa các cốt liệu thiên nhiên rất cứng có kích cỡ thành phần hạt được chọn lọc kỹ

Xóa