FOSROC RENDEROC S

Sửa chữa cho những bề mặt thẳng đứng và trên cao: tường, trần mái…

Trám sửa sàn bê tông.

Trám sửa khu vực cầu thang, bậc thang.

Sửa chữa các khu vực chịu mật độ đi lại hoặc những nơi giao thông mật độ cao.

Sửa chữa các góc nhô thành góc nối.

Sửa chữa những kết cấu thông thường hoặc những nơi khó lắp dựng cốt pha.