BUILDMIX MIRROR PLAN-VỮA TỰ SAN PHẲNG

200,000 

  • Kết dính tốt với các bề mặt bê tông và các lớp vữa trát xi măng.
  • Tương thích với hầu hết các bề mặt như: sàn bê tông, vữa, nhựa đường.
  • Có thể thi công từ 3 – 10 mm.
  • Có thể thi công lên bê tông ẩm.
  • Không độc, dễ sử dụng.

còn 10000 hàng