chống thấm bê tông bestflew wp308

BestFlow WP308 được sử dụng cho các loại bê tông kết cấu và bê tông khối lớn với
chức năng chắn nước như:
– Bê tông các hạng mục ngầm trong đất như nền móng, trụ cầu… nhằm bảo vệ
cốt thép khỏi các tác hại do ăn mòn oxy hóa, ăn mòn xâm thực. Đặc biệt trong
môi trường nước biển, nước phèn, môi trường sulphate…
– Bê tông bể bơi, bể chứa nước sinh hoạt, bể xử lý nước thải…
– Bê tông đường ống cấp thoát nước…
– Bê tông đáy, tường tầng hầm, garage đậu xe…
– Bê tông, vữa chống thấm cho sân thượng, ban-con, sê-nô, máng