Keo cấy thép Hilti RE 100

600,000 

Hilti RE 100 cũng là một sản phẩm chuyên dụng trong lĩnh vực khoan cấy cốt thép, bu lông thanh ren vào bê tông mở rộng móng, liên kết vật liệu nền với kim loại.

Là dòng hóa chất cấy thép gồm thai thành phần chứa trong hai túi cách biệt được phân chia với tỷ lệ 1:3, tổng thể tích cả túi keo là 500ml. Một bên túi chứa nhựa Epoxy còn một bên chứa chất đông cứng khi trộn 2 thành phần với nhau.

còn 1000 hàng