KEO CẤY THÉP WDBX500

• Chất liệu: Pure Epoxy
• Số sản phẩm: X500SD
• Kích thước: 400ml
• Thời hạn sử dụng: 18 tháng
• Tỷ lệ pha trộn: 3: 1
• Màu trộn: Cam
• Đóng gói tiêu chuẩn: Một
ống keo với một vòi trộn
• Phụ kiện khác: Vòi trộn,
súng bơm, ống bọc nylon,
bơm không khí, bàn chải.