Keo cấy thép V-Plus

Keo cấy thép V-Plus là Keo cấy thép gốc Vinylester Styrene Styrene Styrene cho kết cấu, Được cấp dấu CE –ETA (The european Technical Assessment – Chứng nhận thẩm định kỹ thuật Châu Âu), Chứng nhận chịu địa chấn theo Báo cáo kỹ thuật EOTA TR049, được đánh giá để sử dụng khoan cấy bulong hóa chất lắp đặt kết cấu, liên kết cấy thép vào khung nhà thép bằng hình thức khoan bơm keo, dùng để bổ sung các dầm thép, ứng dụng cho việc lắp đặt máy móc, lắp các tấm chắn có cầu thang bộ, lắp ráp kệ hàng, lắp đặt khung cho các công trình bằng gỗ, neo cấy bổ sung thép chờ.

  • Dung tích: 825-400-345-300-165 ml;
  • Dùng để liên kết thép và thanh ren vào bê tông;
  • Xuất xứ: Italia;