KERACOLOR SF KEO CHÀ RON

Vữa chít mạch siêu mịn gốc xi măng có tính công tác cao dùng cho mạch rộng đến 4 mm