SƠN RAINBOW EPOXY TOPCOAT 1055

. Màng sơn dai và chắc với độ bám dính tốt.

. Chịu tác động của nước mặn rất tốt.

. Chịu tác động của cơ học rất tốt.

. Chịu tác động của dầu và hóa chất rất tốt.