màng tự dính bitustik 2mm

Màng chống thấm tự dính Bitustick 2mm được ứng dụng cho các hạng mục:

  • Chống thấm sân thượng, sàn mái
  • Chống thấm ban công. logia
  • Chống thấm vách ngoài cho tầng hầm
  • Chống thấm vách ngoài cho hố thang máy
  • Chống thấm nhà vệ sinh.