CHỐNG THẤM THẨM THẤU TAMSIL7

CHỐNG THẤM THẨM THẤU TAMSIL7  là dung dịch sinh hóa gốc silicate biến tính sinh hóa cho khả năng

chống thấm lâu dài và bền bỉ cho bê tông,

sản phẩm do hãng Tam International UK Ltd sản xuất.