MARISEAL AQUA PRIMER

Mariseal® Aqua Primer chủ yếu được sử dụng như lớp sơn lót cho lớp phủ chống thấm, chất bịt kín gốc polyurethane và những lớp phủ sàn epoxy trên bề mặt không thấm nước như:

  • Bê tông nhẹ
  • Kim loại
  • Nhựa đường
  • Bitum
  • Gốm sứ
  • Kiếng
  • Lớp phủ Acrylic cũ…