GPS Polyurethane RS – UV 

150,000 

GPS Polyurethane RS – UV là kết quả của phản ứng hóa học giữa Polyether polyol + Isocyanate và một số chất xúc tác khác.

Hợp chất tạo màng dựa trên nguyên lý hấp thụ thành phần nước trong không khí, không bao gồm bất cứ hàm lượng keo tạo màng nào.

Màng chống thấm sau khi đóng rắn có cường độ kéo giãn cao, khả năng chịu nước và kháng UV tốt.

còn 2000 hàng