GPS® Rad-1 chống thấm thẩm thấu

750,000 

GPS® Rad-1 là dung dịch gốc silicate biến tính có khả năng chống thấm lâu dài và bền bỉ cho bê tông. Khi thi công, GPS® Rad-1 không tạo màng trên bề mặt mà thẩm thấu vào trong bê tông và tác dụng với vôi tự do hình thành Gel Calcium Silicate lấp đầy các đường nứt, lỗ rỗng và mao quản. Gel này tạo ra một lớp ở dưới bề mặt, ngăn chặn sự thâm nhập của nước và các chất có hại như các ion Clo.

còn 3000 hàng