HYPER UREA PU 295A

Là lớp phủ chống thấm cho khu vực tiếp xúc của mái và các bộ phận khác của tòa nhà. 

 có thể được áp dụng cho các bề mặt bê tông và kim loại đã được chuẩn bị phù hợp.

Nó có thể được áp dụng trong một hoặc nhiều ứng dụng mà không đáng kể chảy xệ và tương đối nhạy cảm với độ ẩm và nhiệt độ cho phép ứng dụng trong hầu hết các nhiệt độ.