MÀNG TỰ DÍNH 2mm BITUMEX RP2SA

Bitumex RP2SA/RP2SAPP là màng chống thấm tự dính dày 2.0mm được chế tạo từ tubim chất lượng cao biến tính với polymer SBS (styrene-butadien-styrene) mặt dưới của màng là một lớp keo dính được bảo vệ bởi một lớp màng silicon, mặt trên được phủ bởi lớp film HDPE.