Neopress Crystal chống thấm tinh thể

Neopress Crystal chống thấm tinh thể  là vật liệu hệ tinh thể thẩm thấu gốc xi măng, có thể quét bằng chổi, thích ứng cho cách nhiệt và chống thấm bê tông.

Nó lý tưởng ứng dụng cho bể nước, giếng, silo, tầng hầm, đường hầm, tường, cũng như các bề mặt được ốp lát.