NUCEMIX-XP02 

NUCEMIX-XP02 là sản phẩm gốc xi măng cải tiến polymer acrylic hai thành phần,

dùng chống thấm bên ngoài để bảo vệ bê tông và vữa trát.

Dùng chống thấm cho khu vực vệ sinh, tầng hầm, khu vực ẩm ướt, kết cấu ngầm