NUCEMIX-Membrane

NUCEMIX-Membrane là loại sơn chống thấm gốc nước được sản xuất trên cơ sở bitum biến tính chất lượng cao kết hợp

với polymer.

Sản phẩm có màu nâu đậm,Sau khi khô tạo thành một lớp màng màu đen nhẵn,đồng đều,có độ đàn hồi

cao và khả năng chống thấm tốt.