chống thấm bê tông bestseal ps016

  • Bê tông các hạng mục ngầm trong đất hoặc thường xuyên ngập nước như bê tông móng, bê tông cọc… nhằm bảo vệ cốt thép khỏi các tác nhân ăn mòn.
  • Đặc biệt trong môi trường nước biển, nước phèn, môi trường sulphate…
  • Bê tông bể bơi, bể chứa nước sinh hoạt, bể xử lý nước thải…
  • Bê tông đường ống cấp thoát nước…
  • Bê tông đáy, tường tầng hầm, garage đậu xe…
  • Bê tông, vữa chống thấm cho sân thượng, ban-con, sê-nô, máng xối …
  •  Vữa tô chống thấm cho tường bao che…