VIN GROUT M60 – VỮA RÓT KHÔNG CO NGÓT

VIN GROUT M60 – VỮA RÓT KHÔNG CO NGÓT là dòng sản phẩm trộn sẵn gốc xi măng, có khả năng tự chảy, tự san phẳng, không co ngót, cường độ cao, khả năng chống thấm và chống ăn mòn cao.