VIN-LATEX – PHỤ GIA CHỐNG THẤM VÀ TÁC NHÂN KẾT NỐI GỐC POLYMER

VIN-LATEX – PHỤ GIA CHỐNG THẤM VÀ TÁC NHÂN KẾT NỐI GỐC POLYMER là loại phụ gia dạng lỏng được trộn với vữa và bê tông nhằm tăng tính chống thấm, gia tăng kết dính và độ bền.