VIN-MEMBRANE – MÀNG CHỐNG THẤM NHŨ TƯƠNG – BITUM POLYMER

VIN-MEMBRANE – MÀNG CHỐNG THẤM NHŨ TƯƠNG – BITUM POLYMER là sản phẩm nhũ tương – bitum polymer cải tiến một thành phần gốc nước, không pha sợi khoáng, khi khô tạo thành lớp màng chống thấm đàn hồi, bền vững. VIN-MEMBRANE được thiết kế sử dụng chống thấm và bảo vệ cho các bề mặt nằm ngang và đứng. Nó thích hợp cho các ứng dụng chống thấm cho bê tông, tấm lợp mái, matít nhựa đường…