VIN-PU 01 – LỚP PHỦ CHỐNG THẤM, CHỐNG ĂN MÒN GỐC POLYURETHANE

VIN-PU 01 – LỚP PHỦ CHỐNG THẤM, CHỐNG ĂN MÒN GỐC POLYURETHANE là loại vật liệu phủ gốc Polyurethane một thành phần tính năng cao, có dung môi thi công bằng phương pháp phun, lăn lu hoặc quét