VIN-XP 02 – SƠN CHỐNG THẤM XI MĂNG – POLYMER HAI THÀNH PHẦN

VIN-XP 02 – SƠN CHỐNG THẤM XI MĂNG – POLYMER HAI THÀNH PHẦN là hợp chất chống thấm gốc xi măng polymer cải tiến hai thành phần, dùng chống thấm bên ngoài để bảo vệ bê tông và vữa trát. VT-XP 02 có độ kết dính, độ dẻo và độ bền tuyệt hảo.