VỮA ỐP LÁT ADESILEX P9

Thời gian sử dụng sau khi trộn: Trên 8 tiếng.
Thời gian mở: Trên 30 phút.
Thời gian chờ chà ron (chít mạch,trám khe):
– cho tường: 4-8 tiếng
– cho sàn: 24 tiếng.
Thời gian cho phép lưu thông nhẹ: Sau 24 tiếng.
Thời gian cho phép sử dụng: Sau 14 ngày.
Màu sắc: Trắng và xám.
Lượng dùng: 2-5 kg/m².
Dụng cụ thi công: Bay.
Đóng gói: Bao 25 kg.
Bảo quản: 12 tháng.