MAX GROUT REPAIR

  1. Trám trét lỗ, bọng rỗng bê tông, xử lý vết nứt: Nén chặt hỗn hợp vữa hoặc trám trét bằng bay. Thi công trát phủ nhiều lớp đối với các vết rỗ, bọng rỗng bê tông, vết nứt lớn.
  2. Sửa chữa, vá tường và sàn nhà:
    – Nén chặt hỗn hợp vữa vào vùng diện tích cần sửa chữa và chà lắng bằng bay hoặc thước kim loại.
    – Thêm phụ gia Max latex kết dính để cải thiện độ mài mòn cho lớp vữa vá sàn nhà.
    – Có thể thêm tối đa 25kg đá mi cỡ 3mm vào hỗn hợp mà không làm giảm đi các thuộc tính cơ học