QUICSEAL 510 KHÔNG CO NGÓT

  • Vữa xi măng trộn sẵn – Tiết kiệm và dễ sử dụng
  • Không gây ăn mòn – không ăn mòn cốt thép, làm ố màu hoặc làm hư hỏng vì lí do ăn mòn
  • Thành phần không chứa clo, cho phép phát triển cường độ cao