BOND GROUT

180,000 

  • Bond Grout M60 là loại vữa trộn sẵn có đặc tính tự san phẳng, không co ngót và có cường độ cao,gia tăng khả năng chống thấm
  • Bond Grout M60 dùng cho các kết cấu của công trình: dân dụng, công nghiệp, thích hợp cho các mối nối, mạch ngừng thi công, lỗ công nghệ, các bệ móng máy, neo chân cột đúc sẵn, neo các gối  cầu, nơi có mật độ thép dày…

còn 100000 hàng