AM GROUT 307 VỮA KHÔNG CO

AM GROUT 307 là vữa không co ngót, dạng rót, được trộn sẵn gốc xi măng, tự san bằng phẳng, không gây ra sư ăn mòn và oxi hóa. Hỗn hợp vữa không chứa hàm lượng Clorua và Nitrat.

Khi trộn am GROUT 307 với nước, tạo một hỗn hợp vữa lỏng có độ chảy rất cao, không phân tầng và tách nước. Do đó, có thể thi công  tại những vị trí phức tạp nhất.