VIN-EP 05 – NHỰA BƠM EPOXY ĐỘ NHỚT THẤP

VIN-EP 05 – NHỰA BƠM EPOXY ĐỘ NHỚT THẤP là sản phẩm gốc epoxy có độ nhớt thấp, không dung môi, cường độ cao. Sau khi trộn, sản phẩm được bơm vào các lỗ hổng và các vết nứt trong bê tông để hàn gắn và phục hồi kết cấu.