VIN-EP 103 SƠN PHỦ EPOXY KHÔNG DUNG MÔI

VIN-EP 103 SƠN PHỦ EPOXY KHÔNG DUNG MÔI là sản phẩm gốc epoxy, hai thành phần không dung môi dùng để chống thấm, chống ăn mòn, chống hóa chất, chịu mài mòn.