VIN GROUT M80 – VỮA RÓT KHÔNG CO NGÓT

VIN GROUT M80 VỮA RÓT KHÔNG CO NGÓT là loại vữa rót trộn sẵn gốc xi măng, có khả năng tự chảy, tự san phẳng, không co ngót, cường độ cao, khả năng chống thấm và chống ăn mòn cao.